Vmware ESX SSH Console Komutları

3 December 2016

vmware-logo-cloud

VMware sanallaştırma platformları arasında bu için Mercedes’i denilebilicek konumda olan en başarılı Hypervisor Sanallaştırma yazılımıdır. Diğer sanallaştırma yazılımları gibi ana işletim sistemi çekirdeğini değil direk olarak kaynak ve güç sanallaştırması gerçekleştirir, performans ve stabilizasyonu bu yüzden herzaman en yüksek seviyededir.
Gelelim bu sanallaştırma yazılımı için SSH üstünden yapılabilicek işlevsellik komutlarına.

VMware Esx Console Komutları

vim-cmd vmsvc/getallvms
Sunucuda kurulmuş aktif VDS’leri listelemenizi sağlar.

vim-cmd vmsvc/power.off SMID
getallvms komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu durdurabilirsiniz.

vim-cmd vmsvc/power.on SMID
getallvms komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu başlatabilirsiniz.

vim-cmd vmsvc/power.reboot SMID
getallvms komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu restart edebilirsiniz.

vim-cmd vmsvc/destroy SMID
Sanal makina ID ‘si ile sanal sunucunuzu silebilirsiniz.

vim-cmd solo/registervm /vmfs/vol/datastore/dir/vm.vmx
Sunucunuzda bulunan vmx uzantılı sanal sunucu diskini hypervisor’a kayıt eder.

vim-cmd vmsvc/unregister SMID
Sanal sunucuyu hypervisor’dan siler.

vim-cmd vmsvc/tools.install SMID
Sanal sunucu içerisinde vmware tools kurulumunu başlatır.

vim-cmd hostsvc/net/info
Ana sunucunun network bilgilerini verir.

chkconfig -l
Aktif uygulamaları durumlarıyla listeler.

esxtop
Standart top komutunun vmware için uyarlanmış uygulamasını çalıştırır.

vmkerrcode -l
Sanal makina kernel hatalarını listeler.

esxcfg-nics -l
Ethernet kartlarını özellikleri ve aktiflikleriyle birlikte listeler.

esxcfg-vswitch -l
Sunucu içindeki sanal switchleri gösterir.

dcui
Standart login ekranı gibi arayüzü devreye sokar.

vsish
VMWare interaktif shell’i açar.