Ubuntu phpMyAdmin Kurulumu

21 June 2018

 

phpMyAdmin dosyalarını indirip dosyadan çıkartalım

cd /home/sibi/www
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.1/phpMyAdmin-4.8.1-all-languages.zip
unzip phpMyAdmin-4.8.1-all-languages.zip
mv phpMyAdmin-4.8.1-all-languages phpmyadmin
phpMyAdmin dosyalarına gerekli izinleri verelim
sudo chown -R www-data:www-data /home/sibi/www/phpmyadmin
sudo chmod -R 755 /home/sibi/www/phpmyadmin
yukarıda kullandığınız komut ile hata alıyorsanız bu komutuda deneyebilirsiniz.
sudo chmod 777 -R /home/sibi/www/phpmyadmin
phpMyAdmin için Apache Web Serveri Yapılandıralım
ilk önce yeni bir yapılandırma dosyası oluşturalım
touch /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
phpmyadmin.conf dosyasını açıp
subl /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
içerisine aşağıdaki satırları ekleyin
<Directory “/home/sibi/www/phpmyadmin”>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from localhost
Allow from 127.0.0.1
Allow from 192.168.1.0
</Directory>Alias /phpmyadmin /home/sibi/www/phpmyadmin
Alias /phpMyAdmin /home/sibi/www/phpmyadmin
Apache Web Servisi Restart Edin
sudo service apache2 restart
işlemler tamamlandıktan sonra ip adresiniz/phpmyadmin şeklinde giriş yapabilirsiniz.